Hej! Det pågår ett större vägarbete på Bergslagsvägen vilket tyvärr medför att ni måste välja en alternativ rutt till oss.

Från Bromma (rosa):
Kör på Bergslagsvägen västerut. Sväng vänster i rondellen mot Drottningholmsvägen. Efter ca 1,5km sväng höger vid Gubbkärrsvägen. Efter ca 1,3km sväng skarpt till höger upp på Färjestadsvägen. Efter ca 350m följ orange hänvisning för omledning.

Från Vällingby (blå):
Kör på Bergslagsvägen österut. Sväng höger vid Islandstorget till Blackebergsvägen. Efter ca 1,8km sväng svagt till vänster upp
på Färjestadsvägen. Efter ca 350m följ orange hänvisning för omledning.

Från Drottningholm (grön):
Kör på Drottningholmsvägen norrut. Sväng vänster vid Gubbkärrsvägen. Efter ca 1,3km sväng skarpt till höger upp på Färjestadsvägen. Efter ca 350m följ orange hänvisning för omledning.

Bokning Astrids Ängby

Bokning per telefon: 08-684 284 49